TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE SONUÇLARI

Citizenship Lawyer in Alanya

Türk Vatandaşlığı Kanunu Yönetmeliği Değişiklikleri ve Sonuçları

12.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile Türk Vatandaşlığı Kanunu Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte önemli değişiklikler yapılmıştır. Değişiklik öncesi ve sonrası durumu kıyas etmek için 20. Maddenin DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ haline bakacak olursak:

“En az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki TAŞINMAZI tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı” ibaresi bulunmaktaydı. Önceki madde hükmüne göre Türkiye’de taşınmazların tamamının, nitelik kısıtlaması olmaksızın, 3 yıl satılmamak kaydıyla edinilmesi mümkün idi.

Yapılan yeni düzenlemede ise yönetmeliğin 20. Maddesi: “en az 400.000 USD veya karşılığı döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı” şeklinde değiştirilmiştir. Bu nedenle 12.12.2023 sonrasında alınacak olan veya 12.12.2023 tarihinden önce alınmış ancak 3 yıl satılmama şerhi başvurusu yapılmamış olan taşınmazlar Türk vatandaşlığının kazanılması için kullanılamayacaktır.

Diğer önemli bir husus ise arsa veya tarla vasıflı taşınmazların vatandaşlık amacıyla satılması engellendiği gibi üzerinde depo, sanayi tesisi, çiftlik gibi arsa vasfında olamayan ve kat irtifakı-kat mülkiyeti tesis edilmesi mümkün olmayan taşınmazların da vatandaşlık amacıyla edinilmesi imkansız hale gelmiştir. Bu takdirde ancak daire, dükkan, villa, residence, vasıflı ve kat mülkiyetine tabii taşınmazlar, vatandaşlık amacıyla edinilebilecektir.

Üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmaz, ibaresi ise uygulama anlamında birçok soru işaretlerini beraberinde getirmektedir. Zira yapı kavramının içeriği bakımından BİNA kavramına göre oldukça geniş bir kapsamdadır. Ancak bu ibareden: arsa vasıflı bir taşınmaz üzerinde bulunan ancak çeşitli sebeplerle ruhsat alınmamış veya ruhsat dışı kalmış binalar olarak anlaşılması yerinde olacaktır.

Yönetmelik yayımı tarihiyle yürürlüğe girecektir. Bu nedenle 12.12.2023 tarihinden önce vatandaşlık amacıyla iktisap edilmiş; ancak 3 yıl satılmama şerhi başvurusu yapılmamış olan arsa-tarla vasıflı taşınmazlar üzerinde Türk vatandaşlığına geçiş başvurusu yapmak mümkün olmayacaktır. Eğer arsa-tarla vasıflı taşınmazlar

  • 12.2023 tarihinden önce satın alınmış veya noterde satış vaadi sözleşmesi akdedilmiş
  • ve 3 yıl satılmazlık şerhi için başvuru yapılmış ise bu durum kazanılmış hak teşkil edecek ve bu taşınmazlar üzerinden vatandaşlık elde etmek mümkün olacaktır.

 

Yönetmelik Metni: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231212-31.pdf

Daha fazla bilgi için: http://felixlegal.com.tr/yabancilar-hukuku/

alanya icra avukatı, alanya boşanma avukatı, alanya yabancılar avukatı, alanya lawyers
Önceki İNŞAATIN TAMAMLANMAMASI HALİNDE YÜKLENİCİDEN TAŞINMAZ MAL SATIN ALAN VE BUNU TAPUDA TESCİL ETTİREN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HAKLARI TMK 1.023 UYARINCA KORUNUR MU?

Yorumlar Kapatılmıştır