Kategori:Genel

Citizenship Lawyer in Alanya
12 Aralık 2023

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE SONUÇLARI

Türk Vatandaşlığı Kanunu Yönetmeliği Değişiklikleri ve Sonuçları 12.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile Türk Vatandaşlığı Kanunu Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte önemli değişiklikler yapılmıştır. Değişiklik...

DETAYLAR
alanya icra avukatı, alanya boşanma avukatı, alanya yabancılar avukatı, alanya lawyers
5 Nisan 2023

İNŞAATIN TAMAMLANMAMASI HALİNDE YÜKLENİCİDEN TAŞINMAZ MAL SATIN ALAN VE BUNU TAPUDA TESCİL ETTİREN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HAKLARI TMK 1.023 UYARINCA KORUNUR MU?

CEVAP: Korunmaz   Kat karşılığı (Arsa Payı Karşılığı) inşaat sözleşmeleri karşılıklı edimleri içeren tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdir. Yüklenicinin temel borcu eseri meydana...

DETAYLAR
ALANYA LAWYERS
5 Nisan 2023

TÜRK HUKUKUNDA VASİYETNAME

TÜRK HUKUKUNDA VASİYETNAME   Vasiyetname, miras bırakanın ölümünden sonra geçerli olmak üzere son istek ve arzuları ile mirasının paylaşım esaslarını belirleyen yazılı belge veya...

DETAYLAR
YABANCI ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ ALMASI, YABANCILARIN ŞİRKET KURMASI ALANYA, ALANYA REAL ESTATE,
5 Ocak 2023

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ EDİNİMİ

2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 36. maddesine göre; “Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamındaki kişiler hariç olmak üzere yabancı uyruklu gerçek kişilerin, yabancı ülkelerin...

DETAYLAR
ALANYA AVUKAT, LAWYER IN ALANYA
14 Aralık 2022

İKAMET İZNİ REDDİ KARARI VE BAŞVURULACEK HUKUKİ YOLLAR

Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur. Türkiye’de ikamet iznine ilişkin yasal düzenlemeler...

DETAYLAR
7 Aralık 2022

KRİPTO PARA VARLIKLARININ HACZİ

KRİPTO PARA VARLIKLARININ HACZİ Haciz: devletin, para borcu bulunan bir kişinin, alacaklının talebi ile borcuna yetecek miktardaki mal veya haklarına hukuken el koymasıdır. 2004...

DETAYLAR
alanya avukat, english speaking lawyer
20 Kasım 2022

MALPRAKTİS NEDİR?

Doktor Uygulama Hatası Nedeniyle (Malpraktis) Tazminat Davası Malpraktis, doktor, diş hekimi, tıp merkezi, poliklinik, hastane sağlık kuruluşlarının bilgisizliği, deneyimsizliği veya ilgisizliği nedeniyle yanlış teşhis,...

DETAYLAR
attorney in alanya
21 Ocak 2022

YABANCILARIN YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

    Türk vatandaşlığının kazanılması, doğumla kazanma (aslen kazanma) ve sonradan kazanma (müktesep kazanma) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması ise kendi...

DETAYLAR
lawyer in Alanya
6 Ocak 2022

BORÇLUNUN EVİ HACZEDİLEBİLİR Mİ?

İcra ve İflas Kanunu ve takip hukuku ilkelerine göre asıl olan alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamaktır bu yüzden de kural olarak borçlularım tüm mallarının haczi...

DETAYLAR
Alanya İmar Durum
14 Ekim 2021

İMAR DURUM BELGESİ NEDİR? NASIL ALINIR? NE İŞE YARAR?

İmar durum belgesi, maliki bulunduğunuz taşınmazın nasıl kullanılacağını(konut, konut+ticaret veya ticari alan, turizm bölgesi vs.); yapıların nizamını(bitişik veya ayrı); kat sayılarını; taşınmaz üzerine oturacak...

DETAYLAR