Miras Hukuku

Felix Legal Alanya’da Miras Hukuku alanında tecrübeli bir firmadır. Alanya’da Veraset Süreci hakkında tecrübeli bir avukatın belirlenmesi, sevdiğiniz birinin ölümünden sonra ortaya çıkan karmaşık soru ve durumların nasıl ele alınacağı konusunda size daha iyi bir yönlendirme sağlayabilir. Miras hukuku, ölümle başlar. Ölüm esnasında vefat edenin hayatta olan yakınları, vefat edenin malvarlığına mirasçı olurlar. Mirası edinebilmek için bir takım hukuki süreçleri tamamlamak gerekmektedir. Alanya’da Miras Hukuku Avukatlığı yaparak, yerli ve yabancı birçok müvekkilimizin bu süreçleri atlatmasında yardımcı olduk. Miras konuları, çok bireysel karmaşık ve duygusaldır. Hem arazi paylaşımı hem de halefiyet bazen de dramatik bir deneyime dönüşmektedir. Vefat ile beraber mirasçıların tamamı kendilerine kalan malların tamamına ortak olarak malik olurlar. Bunun anlamı ise her mirasçının, miras malları üzerinde istediği gibi karar verememesidir. Bu nedenle, mirasın açılması; mirasçılara intikal ettirilmesi ve miras mallarının bireysel hale getirilmesi, aile bireyleri arasında dahi uyuşmazlıklara neden olmaktadır. Bazen mirasçı sayısının fazla olması, tarafların makul çözümler üzerinde uzlaşmalarını zorlaştırır. Alanya’da Miras Hukuku alanındaki tecrübemizle çok karmaşık miras ilişkilerini, tarafları mutlu edecek şekilde çözmeyi taahhüt ediyoruz. Alanya’da Ölen Kişinin Mal Varlığını bulmak ve güvence altına almak, ölenlerin hayat sigortası gelirlerini tahsil etmek, terekeye karşı yöneltilen alacaklıların iddialarına karşı savunma yapmak, kişisel malların satışına yardımcı olmak ve tüm ilgili tarafların veraset evraklarına dahil edilmesini sağlamak, babalık davaları, ihtilaflı vasiyetnameler, için de Alanya Miras Avukatı dava hizmetleri gerekli olabilir.

Alanya’da Miras Hukuku Avukatı olarak, tüm ulusal ve uluslararası mülkiyet hukuku ve miras konularında özel müşterilerimize tavsiyelerde bulunur ve onları temsil etmekteyiz. Hizmetlerimiz, Alanya’da Mülkiyet Hukuku ile ilgili tavsiyelerden, miras ve miras planlamasına ve tüm Alanya Miras İhtilafları ve vergi konularında yasal temsilciliğe kadar uzanmaktadır. Bu size tek bir kaynaktan verimli ve kapsamlı danışmanlık sağlar. Miras ile ilgili tüm konularda uzmanlığımıza güvenebilirsiniz.

Alanya’da Miras Hukuku konusundaki yardımlarımız sadece bununla sınırlı değildir. Hayatta iken, geride kalan mirasçılarınızın tartışmasını önlemek veya malvarlığınızın belli kısmını bir yakınınız veya başka birine özgülemek istediğinizde bunu yapmanın en iyi yolu Alanya’da Vasiyetname düzenlemektir. Alanya’da Vasiyetname Hazırlama sırasında, vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için size destek sunuyoruz. Vasiyetname, basit gibi görünse de, aslında o kadar kolay değildir. Çünkü yapılan vasiyetname mirasçıların saklı paylarını ihlal etmeden yapılmalıdır. Vasiyetnamede kullanılan kelime ve ifadeler kapalı veya yorumlanmaya müsait olmamalı; bütün maddeler açık ve kolay anlaşılabilir olmalıdır. Alanya’da Vasiyetname hazırlarken yukarıda sayılan şartlara taşıyan şartlara dikkat edilmelidir. Aksi takdirde vasiyetname, geçersiz olabilir veya dava yoluyla iptal edilmeye müsait olabilir. Müvekkillerimize Alanya’da Vasiyetname hazırlarken sunduğumuz hukuki destek sayesinde, haklarını güvence altına alıyoruz. Bugüne kadar birçok Müvekkilimize Alanya’da Vasiyetname İçin Avukat Yardımı hizmeti sunduk.

Alanya ve Antalya imar hukuku, planlama, imar ve arazi kullanımı onay süreçleri labirentinde gezinmek, bir proje için başarı ile başarısızlık arasındaki farkı belirleyebilecek önemli gecikmelere ve artan maliyetlere neden olabilir. Başarıya giden yol, planlama sürecinin her aşamasında size doğru stratejik tavsiyeyi sağlayacak deneyimli, pratik hukuk danışmanlarından geçmektedir.

Felix legal, ilk durum tespitinden mülk edinmeye ve inşaatın satın alınmasına kadar, siz ve geliştirme danışmanlarınızla işbirliği içinde çalışmak için deneyime, teknik uzmanlığa ve kilit devlet bağlantılarına sahiptir, böylece sonucunuzu zamanında ve uygun maliyetli bir şekilde elde edersiniz.

Alanya’da Taşınmazlar bireysel sermayemizin önemli bir kısmını oluştururlar. Belediyeler ise kentsel hayatın ihtiyaçlarını karşılamak, şehirleşmenin genişleyeceği alanı tespit etmek için imar planları yapar. Alanya’da İmar Planları yapılırken yollar, yeşil alanlar, parklar ve kamu hizmetlerine ayrılacak alanlar belirlenir. Bir alanın yapılaşmaya açılmasıyla taşınmazlarda meydana gelen değer artışlarına karşılık olarak taraflardan düzenleme ortaklık payı alınır. Eğer taşınmazınızdan yaptığınız terkler ve kesintiler ile orantılı bir değer artışı alamıyor iseniz. Bize müracaat edin.

Alanya’da İmar Planları yapılırken yol, park, yeşil alan olarak belirlenen yerler, kesintilerle oluşturulur. Bu uygulamalar sonrasında kişilerin sahip oldukları ada ve parseller yer değiştirir. Yeni bir parselasyon planı yapılır. Parselasyon planı sonrasında bazen, değerli bir mevkide bulunan taşınmazınız değersiz bir yer ile takas edilebilir veya yapılan parselasyon planı, menfaatlerinize büyük ölçüde zarar verebilir. İşte bu takdirde, Alanya’da İmar Hukukunun inceliklerine vakıf olan avukatlarımızın desteğini alarak dava açmanız zorunludur. İmar planı hakkında uygulanacak kuralların çok ve çeşitli olması nedeniyle bu işi iyi bilen bir avukatın takip etmesi zorunludur.

İmar planından önce, müstakil bir tapuya sahipken imar planından sonra kamu kurumlarıyla veya diğer özel kişilerle ortak olma durumu vardır. Bu ise taşınmazın geleceği ile alakalı ciddi soru işaretleri doğurmaktadır. Alanya İmar Hukuku avukatlığı hizmetimiz ile bu sorulara çözüm ve çıkış yolu sunuyoruz.

Alanya’da İnşaat Ruhsatlarına Ve Eklerine Aykırı Yapı Yapılması halinde yapı tatil tutanağı düzenlenebilmektedir. Yapının tatil edilmesine ilave olarak, aykırılığa göre idari para cezası uygulanmaktadır. Yapı tatil tutanağı düzenlendiğinde, Alanya’da İmar Hukukunu İyi Bilen Bir Avukattan hukuki destek alınması önem arz etmektedir. Yapı tatil tutanağının düzenlenmesi esnasında yapılan hatalar, bu tutanağın ve buna dayanan idari işlemin geçersizliğine neden olmaktadır. Bu nedenle, dosyanın en hızlı biçimde bize ulaşması ve idari işleme karşı hukuki yollara başvurmak önemlidir.

Alanya’da Miras Hukuku Alanında Hukuki Destek sağlamak konusunda her zaman sizin yanınızdayız. Muris, bazen mirasçılarına kalacak malvarlıklarını onlara bırakmamak istemektedirler. Bu nedenle hayatta iken malvarlıklarını, satış yapmış gibi göstererek istediği kimseye bırakmak yoluna gitmektedir. Buna, Muris Muvazaası denir. Alanya’da Muris Muvazaası Davası konusunda, sizlerin yanındayız. Böylece sizin olması gereken malvarlığı değerlerini garanti altına alırız. Alanya’da Muris Muvazaası Davası esnasında sunduğumuz hizmet ile malvarlığınız dava esnasında korumaya altına alırız. Böylece davayı mali olarak sonuçsuz bırakacak eylemlere karşı korumuş oluruz.

Bazen anne ve babalar, çocuklarına maddi olarak yardımcı olmak amacıyla onların işyeri açmasına yardım etmektedirler. Bu esnada kendi malvarlıklarının bir kısmını, mirasçısı lehine ölmeden bağışlamaktadır. Bu gibi bağışlar, diğer mirasçıların miras hakkını ihlal edebilmektedir. Alanya’da Tenkis Davası açarak, miras ortaklığına iade edilmesi gereken malvarlığı değerlerinizi hesap ederiz. Alanya’da Tenkis Davası açmak süreye tabiidir. Bu nedenle mirasın açılmasının akabinde bizimle irtibata geçerseniz, mağduriyet yaşama ihtimaliniz azalır.

Miras ortaklığı nedeniyle bazı mallar hisselere ayrılmaktadır. Hisseli malvarlığını yönetmek ise, her hissedarın görüşünün alınmasını gerektirdiği için, kolay değildir. Alanya’da Miras Hukuku konusunda yaptığımız danışmanlık hizmetleri ve vekillik hizmetleri ile sizin yanınızdayız. Bu konuda izlenecek yol ise Alanya’da Ortaklığın Giderilmesi Davası açmaktır. Bu davaya, izale-i şüyu davası da denilmektedir. Alanya’da İzale-İ Şüyu Davası açarak, hisseli malvarlıklarını bölmekteyiz. Böylece, Alanya’da Ortaklığın Giderilmesi Davası açarak diğer ortakların fikirlerine başvurma mecburiyeti ortadan kalkmaktadır.

Murisin vasiyetnamesinde öngördüğü hükümlerin uygulanmasına bazen diğer mirasçılar izin vermemektedirler. Bu durumda ise Alanya’da Vasiyetnamenin Tenfizi Davası açılmalıdır. Alanya’da Vasiyetnamenin Tenfizi Davası açarak vasiyetname hükümlerini mahkeme kararı ile uygulanabilmektedir.

Alanya’da Yaşayan Yabancılar İçin Miras konuları önem arzetmektedir. Alanya’da dünyanın her ülkesinden gelen yabancılara çok sayıda emlak satılmaktadır. Bu nedenle Alanya’da Yabancılar İçin Vasiyetname Hazırlama Hizmeti ifa etmekteyiz. Ayrıca Alanya’da Yaşayan Yabancıların Vefat Etmesi halinde Türkiye’de kalan taşınmazları, banka hesapları ve taşınır eşyalarını mirasçılara aktarılması konusunda çalışmaktayız. Alanya’da Yaşayan Yabancılar İçin Veraset İlamı alma; Alanya’da Yaşayan Yabancılar İçin Vasiyetin Tenfizi Davası konularında derin bir tecrübe ve bilgi birikimine sahibiz.

Alanya Miras Hukuku Davalarında aşağıdaki dallarda faaliyet göstermekteyiz:

 1. Alanya’da Vasiyetname Hazırlama
 2. Alanya’da Muris Muvazaası Davası
 3. Alanya’da Yaşayan Yabancılar İçin Veraset İlamı Alınması
 4. Alanya’da Vasiyetnamenin Tenfizi Davası
 5. Alanya’da Ortaklığın Giderilmesi Davası
 6. Alanya’da Terekenin Yönetilmesi Ve Paylaştırılması İşlemleri
 7. Alanya’da Tenkis Davası Açılması
 8. Alanya’da Mirasın Reddi Talepleri
 9. Alanya’da Babalık Davaları
 10. Alanya’da Terekeden Olan Alacakların Tahsili İşlemleri
 11. Alanya’da Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri Hakkındaki Davalar
 12. Alanya’da Vasiyetnamenin İptali Davası

 

Alanya’da Miras Hukukunda ortaya çıkan sorular ve sorunlar çok çeşitli ve bazen çok karmaşıktır. Miras hukukunda müvekkillerimize esas olarak bu hukuki konularda tavsiyelerde bulunuyoruz ve genellikle ailede duygusal bir ölümden sonra bir miras anlaşmazlığının sahip olabileceği hassas karaktere aşinayız. Kişinin haklarını korumak ve çatışmaların tırmanmasını önlemek için hukuki yardım almak çok faydalıdır. Alanya’da Miras Hukukunda Uzman Avukat ekibimizle sizin ve ailenizin yanındayız.

İletişim

  İletişime Geç:
  Bize Danışın