İmar Hukuku

İmar hukuku, birçok yasa ve yönetmelikten oluşan çok kapsamlı bir hukuk dalıdır. Türkiye’de inşaat sektörünün gelişmesi ve kentsel dönüşüm ihtiyacının artmasıyla beraber, kentsel hayatın geleceğini düzenleyen; bu nedenle herkesin hayatına ve hukuki geleceğine etki eden sayısız düzenlemeler mevcuttur. Felix Legal ailesi, işbirliği yaptığı mimar, mühendis ve harita mühendisleri ile beraber imar hukukunu hem teknik hem de hukuki yönüne vakıftır. Bu nedenle müvekkillerimiz karşı karşıya kaldıkları Alanya’da kentsel dönüşüm uygulamaları, Alanya’da imar planları ve ciddi hak kayıplarına sebep olabilecek idari davalara karşı yardımcı olacak teknik ve hukuki bilgiyi birleştiren Türkiye’nin sayılı hukuk bürolarındandır.

Alanya ve Antalya imar hukuku, planlama, imar ve arazi kullanımı onay süreçleri labirentinde gezinmek, bir proje için başarı ile başarısızlık arasındaki farkı belirleyebilecek önemli gecikmelere ve artan maliyetlere neden olabilir. Başarıya giden yol, planlama sürecinin her aşamasında size doğru stratejik tavsiyeyi sağlayacak deneyimli, pratik hukuk danışmanlarından geçmektedir.

Felix legal, ilk durum tespitinden mülk edinmeye ve inşaatın satın alınmasına kadar, siz ve geliştirme danışmanlarınızla işbirliği içinde çalışmak için deneyime, teknik uzmanlığa ve kilit devlet bağlantılarına sahiptir, böylece sonucunuzu zamanında ve uygun maliyetli bir şekilde elde edersiniz.

Alanya’da Taşınmazlar bireysel sermayemizin önemli bir kısmını oluştururlar. Belediyeler ise kentsel hayatın ihtiyaçlarını karşılamak, şehirleşmenin genişleyeceği alanı tespit etmek için imar planları yapar. Alanya’da İmar Planları yapılırken yollar, yeşil alanlar, parklar ve kamu hizmetlerine ayrılacak alanlar belirlenir. Bir alanın yapılaşmaya açılmasıyla taşınmazlarda meydana gelen değer artışlarına karşılık olarak taraflardan düzenleme ortaklık payı alınır. Eğer taşınmazınızdan yaptığınız terkler ve kesintiler ile orantılı bir değer artışı alamıyor iseniz. Bize müracaat edin.

Alanya’da İmar Planları yapılırken yol, park, yeşil alan olarak belirlenen yerler, kesintilerle oluşturulur. Bu uygulamalar sonrasında kişilerin sahip oldukları ada ve parseller yer değiştirir. Yeni bir parselasyon planı yapılır. Parselasyon planı sonrasında bazen, değerli bir mevkide bulunan taşınmazınız değersiz bir yer ile takas edilebilir veya yapılan parselasyon planı, menfaatlerinize büyük ölçüde zarar verebilir. İşte bu takdirde, Alanya’da İmar Hukukunun inceliklerine vakıf olan avukatlarımızın desteğini alarak dava açmanız zorunludur. İmar planı hakkında uygulanacak kuralların çok ve çeşitli olması nedeniyle bu işi iyi bilen bir avukatın takip etmesi zorunludur.

İmar planından önce, müstakil bir tapuya sahipken imar planından sonra kamu kurumlarıyla veya diğer özel kişilerle ortak olma durumu vardır. Bu ise taşınmazın geleceği ile alakalı ciddi soru işaretleri doğurmaktadır. Alanya İmar Hukuku avukatlığı hizmetimiz ile bu sorulara çözüm ve çıkış yolu sunuyoruz.

Alanya’da İnşaat Ruhsatlarına Ve Eklerine Aykırı Yapı Yapılması halinde yapı tatil tutanağı düzenlenebilmektedir. Yapının tatil edilmesine ilave olarak, aykırılığa göre idari para cezası uygulanmaktadır. Yapı tatil tutanağı düzenlendiğinde, Alanya’da İmar Hukukunu İyi Bilen Bir Avukattan hukuki destek alınması önem arz etmektedir. Yapı tatil tutanağının düzenlenmesi esnasında yapılan hatalar, bu tutanağın ve buna dayanan idari işlemin geçersizliğine neden olmaktadır. Bu nedenle, dosyanın en hızlı biçimde bize ulaşması ve idari işleme karşı hukuki yollara başvurmak önemlidir.

Alanya’da İmar Hukuku açısından diğer önemli bir husus ise, yapı ruhsatı başvuruları esnasında başvurunun değerlendirme süresinin çok uzun olmasıdır. Alanya’da İmar Hukukunda sunduğumuz danışmanlık hizmetiyle bu süreçlerin, en kısa zamanda ve en düşük maliyetlerle üstesinden gelebilirsiniz.

İmar planı yapmakta amaç yapılaşmaya elverişli imar parselleri ortaya çıkarmaktır. Bu nedenle imar planı öncesi ve sonrasında, taşınmazın yeri değişebilmektedir. Kural olarak, imar planı sonrasında parselin önceki bulunduğu konuma en yakın bir konumda ortaya çıkması gerekmektedir. Ancak, bazı durumlarda yakın yerlerde parsel verilmesi mümkün olmazsa, daha başka bir yerdeki parselle eski parsel takas edilmek suretiyle değiştirilmektedir. Bu sefer de takas edilen parselin eski parselle aynı değerde olmaması çok muhtemeldir. Alanya’da İmar Hukuku konusunda sunduğumuz ayrıcalıklı danışmanlık ve Alanya’da İmar Hukuku Dava Takibi ile sizlerin haklarınızı en iyi şekilde koruyoruz.

Alanya’da Yapı Ruhsatı Almak ve Alanya’da Müteahhitler için kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlıyoruz. Bu sözleşmeleri hazırlarken, işin sadece hukuki boyutunu değil, teknik ve mimari konulara da birebir dahil olarak projelerin taslak çizimi; mimari, statik, elektrik ve sıhhi projelerinin hazırlanmasına katkıda bulunuyoruz. Sözleşme esnasında taslak mimari projeyi ortaya koyarak, müvekkillerimizin ne üzerinde anlaştıklarını gözler önüne seriyoruz. Alanya’da Kat Karşlığı İnşaat Sözleşmelerinin teknik şartnamelerini hazırlıyor ve taşınmazların paylaşımı konusunu netleştiriyoruz.

Deprem, tüm Türkiye için olduğu gibi, Alanya içinde kaçınılmaz bir gerçektir. Alanya İmar Hukuku Danışmanlık faaliyeti olarak, kentsel dönüşüm uygulamalarına liderlik ediyoruz. Alanya’da Kentsel Dönüşüme yetki verme kapasitesi olan yapı denetim firmaları ile işbirliği içerisinde yapının dayanıklı olmadığı raporunu alıyoruz. Bina sahipleri ve müteahhitleri bir araya getirerek müzakere sürecini yönetiyor ve yapınızın kentsel dönüşüme girerek yenilenmesini sağlıyoruz. Alanya’da A sınıfı müteahhitlik firmaları ile sizleri görüştürerek, dönüşüm esnasında devlet tarafından sunulan kira yardımlarından azami ölçüde yararlanmanızı sağlıyoruz. Bu esnada yeni taşınmazın paylaşımını sözleşmeye bağlayarak bütün tarafların hukuki geleceğini güvenceye alıyoruz.

İmar planları, idarenin düzenleyici bir İdari İşlemidir. Bu işlemlere itiraz etmek ise süreye tabiidir. Bu işlemlere zamanında itiraz etmek ve gerekli yollara başvurmak çok önemlidir. Eğer yeni Alanya İmar Planı, menfaatlerinize ve kazanılmış haklarınıza zarar veriyorsa bunun en kısa zamanda dava edilmesi önem kazanmaktadır.

Kamu kurumları, kamu hizmeti sunmak için yaptıkları bina ve tesis alanları eğer özel mülkiyet olan bir yere isabet edecek ise bu alanları kamulaştırma işlemine tabii tutmaları gerekmektedir. Kamulaştırma işlemi yapılırken, bu alana değer biçilmek suretiyle kamulaştırma yapılmaktadır. Bazen devlet tarafından biçilen değerin, ederinden düşük olması halinde bu bedelin yükseltilmesi için dava açılması gerekmektedir. Alanya İmar Hukuku Avukatlarımız, dosyanızı değerlendirerek taşınmazınız eder değeri üzerinden kamulaştırılmasını sağlamaktadır.

Kamulaştırma için idareler bütçe ayırmaktadırlar. Ancak bazen bütçe ayrılmaması bazen de takas etme vaadiyle, bireylere ait taşınmazların kamulaştırılmadan kullanılması söz konusu olmaktadır. Kamulaştırma kararları, idarenin bağlı bulunduğu bakanlıkla yapacağı ve uzun süren bürokratik işlemlere tabii olduğundan süreç uzamaktadır. Bu takdirde kamulaştırmasız el atma meydana gelmektedir. Alanya’da Kamulaştırmasız El Atma Avukatı olmak ciddi bir bilgi birikimini gerektirmektedir. Alanya’da Kamulaştırmasız El Atma Davası konusundaki deneyimlerimizle sizin yanınızdayız.

İletişim

    İletişime Geç:
    Bize Danışın