Miras Hukuku

Miras Hukuku

Felix Legal

Miras Hukuku

Felix Legal Alanya’da Miras Hukuku alanında tecrübeli bir firmadır. Alanya’da Veraset Süreci hakkında tecrübeli bir avukatın belirlenmesi, sevdiğiniz birinin ölümünden sonra ortaya çıkan karmaşık soru ve durumların nasıl ele alınacağı konusunda size daha iyi bir yönlendirme sağlayabilir. Miras hukuku, ölümle başlar. Ölüm esnasında vefat edenin hayatta olan yakınları, vefat edenin malvarlığına mirasçı olurlar. Mirası edinebilmek için bir takım hukuki süreçleri tamamlamak gerekmektedir. Alanya’da Miras Hukuku Avukatlığı yaparak, yerli ve yabancı birçok müvekkilimizin bu süreçleri atlatmasında yardımcı olduk. Miras konuları, çok bireysel karmaşık ve duygusaldır. Hem arazi paylaşımı hem de halefiyet bazen de dramatik bir deneyime dönüşmektedir. Vefat ile beraber mirasçıların tamamı kendilerine kalan malların tamamına ortak olarak malik olurlar. Bunun anlamı ise her mirasçının, miras malları üzerinde istediği gibi karar verememesidir. Bu nedenle, mirasın açılması; mirasçılara intikal ettirilmesi ve miras mallarının bireysel hale getirilmesi, aile bireyleri arasında dahi uyuşmazlıklara neden olmaktadır. Bazen mirasçı sayısının fazla olması, tarafların makul çözümler üzerinde uzlaşmalarını zorlaştırır. Alanya’da Miras Hukuku alanındaki tecrübemizle çok karmaşık miras ilişkilerini, tarafları mutlu edecek şekilde çözmeyi taahhüt ediyoruz. Alanya’da Ölen Kişinin Mal Varlığını bulmak ve güvence altına almak, ölenlerin hayat sigortası gelirlerini tahsil etmek, terekeye karşı yöneltilen alacaklıların iddialarına karşı savunma yapmak, kişisel malların satışına yardımcı olmak ve tüm ilgili tarafların veraset evraklarına dahil edilmesini sağlamak, babalık davaları, ihtilaflı vasiyetnameler, için de Alanya Miras Avukatı dava hizmetleri gerekli olabilir.

Alanya’da Miras Hukuku Avukatı olarak, tüm ulusal ve uluslararası mülkiyet hukuku ve miras konularında özel müşterilerimize tavsiyelerde bulunur ve onları temsil etmekteyiz. Hizmetlerimiz, Alanya’da Mülkiyet Hukuku ile ilgili tavsiyelerden, miras ve miras planlamasına ve tüm Alanya Miras İhtilafları ve vergi konularında yasal temsilciliğe kadar uzanmaktadır. Bu size tek bir kaynaktan verimli ve kapsamlı danışmanlık sağlar. Miras ile ilgili tüm konularda uzmanlığımıza güvenebilirsiniz.

Alanya’da Miras Hukuku konusundaki yardımlarımız sadece bununla sınırlı değildir. Hayatta iken, geride kalan mirasçılarınızın tartışmasını önlemek veya malvarlığınızın belli kısmını bir yakınınız veya başka birine özgülemek istediğinizde bunu yapmanın en iyi yolu Alanya’da Vasiyetname düzenlemektir. Alanya’da Vasiyetname Hazırlama sırasında, vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için size destek sunuyoruz. Vasiyetname, basit gibi görünse de, aslında o kadar kolay değildir. Çünkü yapılan vasiyetname mirasçıların saklı paylarını ihlal etmeden yapılmalıdır. Vasiyetnamede kullanılan kelime ve ifadeler kapalı veya yorumlanmaya müsait olmamalı; bütün maddeler açık ve kolay anlaşılabilir olmalıdır. Alanya’da Vasiyetname hazırlarken yukarıda sayılan şartlara taşıyan şartlara dikkat edilmelidir. Aksi takdirde vasiyetname, geçersiz olabilir veya dava yoluyla iptal edilmeye müsait olabilir. Müvekkillerimize Alanya’da Vasiyetname hazırlarken sunduğumuz hukuki destek sayesinde, haklarını güvence altına alıyoruz. Bugüne kadar birçok Müvekkilimize Alanya’da Vasiyetname İçin Avukat Yardımı hizmeti sunduk.

Alanya’da Miras Hukuku Alanında Hukuki Destek sağlamak konusunda her zaman sizin yanınızdayız. Muris, bazen mirasçılarına kalacak malvarlıklarını onlara bırakmamak istemektedirler. Bu nedenle hayatta iken malvarlıklarını, satış yapmış gibi göstererek istediği kimseye bırakmak yoluna gitmektedir. Buna, Muris Muvazaası denir. Alanya’da Muris Muvazaası Davası konusunda, sizlerin yanındayız. Böylece sizin olması gereken malvarlığı değerlerini garanti altına alırız. Alanya’da Muris Muvazaası Davası esnasında sunduğumuz hizmet ile malvarlığınız dava esnasında korumaya altına alırız. Böylece davayı mali olarak sonuçsuz bırakacak eylemlere karşı korumuş oluruz.

Bazen anne ve babalar, çocuklarına maddi olarak yardımcı olmak amacıyla onların işyeri açmasına yardım etmektedirler. Bu esnada kendi malvarlıklarının bir kısmını, mirasçısı lehine ölmeden bağışlamaktadır. Bu gibi bağışlar, diğer mirasçıların miras hakkını ihlal edebilmektedir. Alanya’da Tenkis Davası açarak, miras ortaklığına iade edilmesi gereken malvarlığı değerlerinizi hesap ederiz. Alanya’da Tenkis Davası açmak süreye tabiidir. Bu nedenle mirasın açılmasının akabinde bizimle irtibata geçerseniz, mağduriyet yaşama ihtimaliniz azalır.

Miras ortaklığı nedeniyle bazı mallar hisselere ayrılmaktadır. Hisseli malvarlığını yönetmek ise, her hissedarın görüşünün alınmasını gerektirdiği için, kolay değildir. Alanya’da Miras Hukuku konusunda yaptığımız danışmanlık hizmetleri ve vekillik hizmetleri ile sizin yanınızdayız. Bu konuda izlenecek yol ise Alanya’da Ortaklığın Giderilmesi Davası açmaktır. Bu davaya, izale-i şüyu davası da denilmektedir. Alanya’da İzale-İ Şüyu Davası açarak, hisseli malvarlıklarını bölmekteyiz. Böylece, Alanya’da Ortaklığın Giderilmesi Davası açarak diğer ortakların fikirlerine başvurma mecburiyeti ortadan kalkmaktadır.

Murisin vasiyetnamesinde öngördüğü hükümlerin uygulanmasına bazen diğer mirasçılar izin vermemektedirler. Bu durumda ise Alanya’da Vasiyetnamenin Tenfizi Davası açılmalıdır. Alanya’da Vasiyetnamenin Tenfizi Davası açarak vasiyetname hükümlerini mahkeme kararı ile uygulanabilmektedir.

Alanya’da Yaşayan Yabancılar İçin Miras konuları önem arzetmektedir. Alanya’da dünyanın her ülkesinden gelen yabancılara çok sayıda emlak satılmaktadır. Bu nedenle Alanya’da Yabancılar İçin Vasiyetname Hazırlama Hizmeti ifa etmekteyiz. Ayrıca Alanya’da Yaşayan Yabancıların Vefat Etmesi halinde Türkiye’de kalan taşınmazları, banka hesapları ve taşınır eşyalarını mirasçılara aktarılması konusunda çalışmaktayız. Alanya’da Yaşayan Yabancılar İçin Veraset İlamı alma; Alanya’da Yaşayan Yabancılar İçin Vasiyetin Tenfizi Davası konularında derin bir tecrübe ve bilgi birikimine sahibiz.

Alanya Miras Hukuku Davalarında aşağıdaki dallarda faaliyet göstermekteyiz:

 1. Alanya’da Vasiyetname Hazırlama
 2. Alanya’da Muris Muvazaası Davası
 3. Alanya’da Yaşayan Yabancılar İçin Veraset İlamı Alınması
 4. Alanya’da Vasiyetnamenin Tenfizi Davası
 5. Alanya’da Ortaklığın Giderilmesi Davası
 6. Alanya’da Terekenin Yönetilmesi Ve Paylaştırılması İşlemleri
 7. Alanya’da Tenkis Davası Açılması
 8. Alanya’da Mirasın Reddi Talepleri
 9. Alanya’da Babalık Davaları
 10. Alanya’da Terekeden Olan Alacakların Tahsili İşlemleri
 11. Alanya’da Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri Hakkındaki Davalar
 12. Alanya’da Vasiyetnamenin İptali Davası

Alanya’da Miras Hukukunda ortaya çıkan sorular ve sorunlar çok çeşitli ve bazen çok karmaşıktır. Miras hukukunda müvekkillerimize esas olarak bu hukuki konularda tavsiyelerde bulunuyoruz ve genellikle ailede duygusal bir ölümden sonra bir miras anlaşmazlığının sahip olabileceği hassas karaktere aşinayız. Kişinin haklarını korumak ve çatışmaların tırmanmasını önlemek için hukuki yardım almak çok faydalıdır. Alanya’da Miras Hukukunda Uzman Avukat ekibimizle sizin ve ailenizin yanındayız.